METAMORPH, SPELLBREAKER, WRATH & FLESHWORKS, Café Sputnik, Münster

Metamorph, Spellbreaker, Wrath & Fleshworks, Café Sputnik Münster, 10.09.2010 (alle Fotos gibt es hier)

Metamorph (alle Fotos gibt es hier)

metamorph 001

metamorph 007

Spellbreaker (alle Fotos gibt es hier)

spellbreaker 007

spellbreaker 003

Wrath (alle Fotos gibt es hier)

wrath 005

wrath 003

Fleshworks (alle Fotos gibt es hier)

fleshworks 001

fleshworks 006